Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2019-10-22 08:41:20

kamil
Moderator
Data rejestracji: 2019-09-22
Liczba postów: 44

[PHP] Silnia z liczby n

Silnia liczby naturalnej n – iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż n.

[== PHP ==]
<?php
 //rekurencyjne
 function silnia($n)
 {
  if (($n == 0) || ($n == 1)) return 1;
  else return $n*silnia($n-1);
 }
 echo silnia(5);

 //iteracyjnie
 $liczba = 5;
 $silnia2 = 1;
 for ($i=$liczba; $i>1; $i--)
 {
  $silnia2=$silnia2*$i;
 }
 echo $silnia2; 
?>

#zut.edu.pl #put.poznan.pl #uz.zgora.pl #tu.koszalin.pl #ajp.edu.pl

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB